Stampe Karavas

Intressen:

Färdigheter:

Värsta turnéminne:

Bästa turnéminne:

Favoritratt:

Övrig roll i bandet:

Våra partners